Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zvláštne užívanie miestnej komunikácie

Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií, o povolenie užívať verejné dopravné priestranstvá na poriadanie verejných akcií : športových, spoločensko-náučných, kultúrnych, politických, trhov-jarmokov, vláčenie kmeňov a preháňanie dobytka

Vybavuje oddelenie: Oddelenie výstavby a životného prostredia referát cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Adresa:

Mestský úrad Detva

oddelenie výstavby a životného prostredia

J. G. Tajovského 7

962 12 Detva

Číslo dverí: prízemie / č. dverí 108

Telefón/fax: Tel.: 045/54 55 400 Fax: 045/54 56 216

e-mail: alena.melichercikova@detva.sk

Legislatívny predpis: Zákon č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) (www.zbierka.sk)

Potrebné doklady:

- Povolenie obce na poriadanie daného druhu akcie (pri poriadaní akcií mestom sa nevyžaduje)

- Situácia miesta poriadania akcie s obrazovou príloho z k.ú. Detva

Prílohy k žiadosti:

V prípade obmedzenia cestnej premávky počas poriadanej akcie: Predložiť potrebné doklady ako pri „Určovaní dopravného značenia“ pri dodržaní stanoveného postupu (prenosné dopravné značenie)

Poplatky: 99,00 €

Lehota vybavenia: 30 dní

Príloha: tlačivo v pdf  

V Detve, dňa 01.02.2011.
Spracoval: Jozef Fašanga, oddelenie výstavby a životného prostredia
Zdroj: MsÚ Detva 


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka