Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Záväzné stanovisko mesta

Žiadosť o záväzné stanovisko mesta

Vybavuje oddelenie: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Adresa:

Mestský úrad v Detve

oddelenie výstavby a životného prostredia

J. G. Tajovského 7

962 12 Detva

Číslo dverí: poschodie / č. dverí 202

Telefón/fax: Telefón: 045/54 56 318 Fax: 045/54 56 216

e-mail: beata.mikusova@detva.sk

Legislatívny predpis:  zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ostatné platné súvisiace predpisy (www.zbierka.sk)

Potrebné doklady: Doklady o vlastníctve dotknutého pozemku alebo stavby

Prílohy k žiadosti:       - 1x projektová dokumentácia na stavbu

- predbežné stanovisko Mesta Detva k predmetnej stavbe

- vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií k stavbe

Lehota vybavenia: 1 mesiac 

Príloha: tlačivo v pdf  

 

 

V Detve, dňa 12.8.2011.
Spracovala: Anna Golianová, MsÚ – oddelenie rozvoja
Zdroj: MsÚ v Detve – oddelenie životného prostredia 


 
tlacivo_ziadost_o__zavazne_stanovisko.pdf(15.1 kB)tlačivo Záväzné stanovisko mesta


Deutch version
English version
Úvodná stránka