Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Výrub drevín

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Vybavuje oddelenie: Oddelenie výstavby a životného prostredia referát ŽP a verejno-prospešných činností

Adresa:

Mestský úrad v Detve

oddelenie výstavby a životného prostredia

J. G. Tajovského 7

962 12 Detva

Číslo dverí: prízemie / č. dverí 108

Telefón/fax: Tel.: 045/54 55 400 Fax: 045/54 56 216

e-mail: jozef.krnac@detva.sk

Legislatívny predpis: Zákon 543/2002 Z.z. a vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z. (www.zbierka.sk)

Prílohy k žiadosti:

- vyplnená žiadosť

- kópia listu vlastníctva

- snímka z katastrálnej mapy

- súhlas majiteľa pozemku s výrubom ak žiadateľ nie je vlastník pozemku

- doklad o zaplatení správneho poplatku

Poplatky:   10,00 € - fyzická osoba

                  100,00 € - právnická osoba

Lehota vybavenia: 30 - 60 dní

Príloha: tlačivo v pdf 

 

 

V Detve, aktualizované dňa 01.10.2012
Spracoval: Branislav Baran, oddelenie výstavby a životného prostredia
Zdroj: MsÚ v Detve 


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka