Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Uzávierka miestnej komunikácie

Žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku miestnej komunikácie

Vybavuje oddelenie: Oddelenie výstavby a životného prostredia referát cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Adresa:

Mestský úrad Detva

oddelenie výstavby a životného prostredia

J. G. Tajovského 7

962 12 Detva

Číslo dverí: prízemie / č. dverí 108

Telefón/fax: Tel.: 045/54 55 400 Fax: 045/54 56 216

e-mail: alena.melichercikova@detva.sk

Legislatívny predpis: Zákon č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) Vyhláška FMD č.35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) (www.zbierka.sk)

Potrebné doklady:

- Stavebné povolenie Stavebného úradu Detva

- Grafický návrh trasy obchádzky

V prípade uzávierky viac ako tri dni:

- Harmonogram prác v dvoch vyhotoveniach 1x OR PZ-SR,ODI Zvolen 1x Mesto Detva

- Vyhlásenie dodávateľa prác o pripravenosti splnenia termínu prác

- Písomné určenie zodpovedného pracovníka za dodržanie termínu

- Stanovisko správcu komunikácie

Prílohy k žiadosti: V prípade obmedzenia cestnej premávky počas poriadanej akcie: Predložiť potrebné doklady ako pri „Určovaní dopravného značenia“ pri dodržaní stanoveného postupu (prenosné dopravné značenie)

Poplatky: 66,00 €

Lehota vybavenia: 30 dní

Príloha: tlačivo v pdf  

 

 

V Detve, dňa 01.02.2011.
Spracoval: Jozef Fašanga, oddelenie výstavby a životného prostredia
Zdroj: MsÚ Detva 


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka