Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Umiestnenie tabule

Žiadosť o vyjadrenie k vydaniu povolenia na osadenie Informačných, reklamných a propagačných zariadení v ochranných pásmach miestnych komunikácií

Vybavuje oddelenie: Oddelenie výstavby a životného prostredia referát cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Adresa:

Mestský úrad Detva

oddelenie výstavby a životného prostredia.

J. G. Tajovského 1369/7

962 12 Detva

Číslo dverí: prízemie / č. dverí 108

Telefón/fax: Tel.: 045/54 55 400 Fax: 045/54 56 216

e-mail: alena.melichercikova@detva.sk

Legislatívny predpis: Zákon č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) (www.zbierka.sk)

Potrebné doklady:

- Situačný výkres miesta osadenia s mapou miesta k.ú.Detva

- Nákres-foto a písomná dokumentácia IRP zariadenia

Prílohy k žiadosti: Zmluva o prenájme miesta-pozemku na umiestnenie

Poplatky: za vyjadrenie sa poplatok sa nevyrubuje

Lehota vybavenia: 30 dní

Príloha: tlačivo v pdf  

V Detve, dňa 01.02.2011
Spracoval: Jozef Fašanga, oddelenie výstavby a životného prostredia
Zdroj: MsÚ Detva 


 
tlacivo_ziadost_o_vyjadrenie_k_irpz_na__mk.pdf(22.9 kB)tlačivo Žiadosť o vyjadrenie k IRPZ


Deutch version
English version
Úvodná stránka