Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Umiestnenie reklamnej tabule

Žiadosť o záväzné stanovisko mesta

Vybavuje oddelenie: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Adresa:

Mestský úrad v Detve

oddelenie výstavby a životného prostredia

J. G. Tajovského 7

962 12 Detva

Číslo dverí: poschodie / č. dverí 202

Telefón/fax: Telefón: 045/54 56 318 Fax: 045/54 56 216

e-mail: beata.mikusova@detva.sk

Legislatívny predpis: zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ostatné platné súvisiace predpisy (www.zbierka.sk)

Potrebné doklady: Doklady o vlastníctve dotknutého pozemku alebo stavby

Prílohy k žiadosti:

- 1x projektová dokumentácia na stavbu

- predbežné stanovisko Mesta Detva k predmetnej stavbe

- vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií k stavbe

Poplatky :

reklamná plocha do 15 m2 – poplatok 60 eur

reklamná plocha od 15 m2 – do 40m2 – poplatok 200 eur

reklamná plocha nad 40 m2 – poplatok 430 eur

Lehota vybavenia: 1 mesiac

Príloha: tlačivo v pdf

V Detve, dňa 12.8.2011.
Spracovala: Anna Golianová, MsÚ – oddelenie rozvoja
Zdroj: MsÚ v Detve – oddelenie životného prostredia


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka