Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Súhlas s prevádzkovou dobou

Žiadosti o vykonanie súhlasu s prevádzkovou dobou

Vybavuje oddelenie: Oddelenie správy majetku referát správy majetku, bytový úsek

Adresa:

Mestský úrad v Detve

oddelenie správy majetku

J. G. Tajovského 7

962 12 Detva

Číslo dverí: prízemie / č. dverí 115

Telefón/fax: Tel.: 045/54 55 218 Fax: 045/54 56 216

e-mail: anna.sekeresova@detva.sk

Legislatívny predpis: VZN č. 2/2007 „O pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb (www.detva.sk / Úradná tabuľa / Všeobecné záväzné nariadenia mesta)

Potrebné doklady:

Výpis z Obchodného registra alebo živnostenský list (kópia)

List vlastníctva alebo nájomná zmluva na nebytové priestory v ktorých sa nachádza prevádzka

Prílohy k žiadosti:

Výpis z OR,

Živnostenský list,

LV ,

Nájomná zmluva

Lehota vybavenia: 30 dní od podania žiadosti 

Príloha: tlačivá v pdf  

 

 

V Detve, dňa 04.01.2011
Spracovala: Anna Sekerešová, oddelenie správy majetku
Zdroj: MsÚ v Detve 


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka