Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Štátny fond rozvoja bývania

Žiadosť o poskytnutie podpory v súlade so zákonom NR SR č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania /FO,PO/

Vybavuje oddelenie: Oddelenie správy majetku referát správy majetku pre oblasť ŠFRB

Adresa

Mestský úrad v Detve

oddelenie správy majetku

J. G. Tajovského 7 962 12 Detva

Číslo dverí: prízemie / č. dverí 115

Telefón/fax: Tel.: 045/3700435

e-mail: jana.sufliarska@detva.sk

Legislatívny predpis: Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania č. 607/2003 v znení neskorších    predpisov(www.zbierka.sk)

Potrebné doklady: formuláre ako aj prílohy sú uvedené na web stránke Štátneho fondu rozvoja bývania:www.sfrb.sk

Prílohy k žiadosti: www.sfrb.sk

Poplatky: nie sú

Lehota vybavenia: 90 dní v zmysle zákona na rozhodnutie o priznaní/nepriznaní podpory odo dňa doručenia žiadosti obcou a podľa jednotlivých účelov

Príloha: formuláre sú uvedené na web stránke Štátneho fondu rozvoja bývania: www.sfrb.sk

 

 

V Detve, dňa 04.01.2011.
Spracovala: Jana Šufliarská, oddelenie správy majetku
Zdroj: MsÚ Detva 

 

 


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka