Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Samostatne hospodáriaci roľníci

Žiadosť: - o vydanie osvedčenia samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR)

                - o vyradenie z evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR)

Vybavuje oddelenie: Oddelenie správy majetku referát správy majetku, bytový úsek

Adresa:

Mestský úrad v Detve

oddelenie správy majetku

J. G. Tajovského 7

962 12 Detva

Číslo dverí: prízemie / č. dverí 115

Telefón/fax: Tel.: 045/54 55 218 Fax: 045/54 56 216

e-mail: anna.sekeresova@detva.sk

Legislatívny predpis: Zákon č. 219/91 Zb. o súkromnom podnikaní občanov (www.zbierka.sk)

Potrebné doklady:  list vlastníctva alebo nájomná zmluva (podľa toho aká je jeho prevažujúca činnosť)

Prílohy k žiadosti: Výpis z OR / Živnostenský list , LV , Nájomná zmluva

Poplatky: 6,50 €

Lehota vybavenia: 30 dní od podania žiadosti

Príloha: tlačivá v pdf

 

 

V Detve, dňa 4.1.2011
Spracovala: Anna Sekerešová, oddelenie správy majetku
Zdroj: MsÚ v Detve


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka