Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Pridelenie bytu

Žiadosť o pridelenie bytu

Vybavuje oddelenie: Oddelenie správy majetku, referát správy majetku, bytový úsek

Adresa:

Mestský úrad v Detve

oddelenie správy majetku

J. G. Tajovského 7

962 12 Detva

Číslo dverí: prízemie / č. dverí 115

Telefón/fax: Tel.: 045/3700434

e-mail: anna.sekeresova@detva.sk

Legislatívny predpis: VZN č. 4/2014 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2010 o stanovení podmienok prenajímania nájomných bytov v meste Detva“ (www.detva.sk/ Elektronická úradná tabuľa / Všeobecné záväzné nariadenia)

Potrebné doklady: Doklady o príjme za predchádzajúci kalendárny štvrťrok bežného roka a za predchádzajúci kalendárny rok

Prílohy k žiadosti: Potvrdenie o príjme súčasnom a za predchádzajúci rok

Lehota vybavenia: Pridelenie bytu podľa schváleného poradia po uvoľnení bytu 

Príloha: tlačivo žiadosti v pdf  

                prehľad obsadenosti bytov

 

V Detve, dňa 4.1.2011
Spracovala: Anna. Sekerešová, oddelenie správy majetku
Zdroj: MsÚ v Detve 


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka