Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Povolenie vjazdu

Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susediaci pozemok

Vybavuje oddelenie: Oddelenie výstvby a životného prostredia referát cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Adresa:

Mestský úrad Detva

oddelenie výstavby a životného prostredia

J. G. Tajovského 7

962 12 Detva

Číslo dverí: prízemie / č. dverí 108

Telefón/fax: Tel.: 045/54 55 400 Fax: 045/54 56 216

e-mail: alena.melichercikova@detva.sk

Legislatívny predpis: Zákon č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) Zákon č.534/2003 Z.z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) (www.zbierka.sk)

Potrebné doklady: Stavebný projekt vjazdu

Prílohy k žiadosti:

- List vlastníctva priľahlého pozemku k vjazdu

- Situácia miesta zriadenia vjazdu s mapou

Poplatky: 16,50 €

Lehota vybavenia: 30 dní

Príloha: tlačivo v pdf 

 

 

V Detve, dňa 01.02.2011
Spracoval: Jozef Fašanga, oddelenie výstavby a životného prostredia
Zdroj: MsÚ v Detve 


 
tlacivo_ziadost_o_povolenie_na_vjazd.pdf(23.2 kB)tlačivo Žiadosť o povolenie na vjazd


Deutch version
English version
Úvodná stránka