Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Malý zdroj znečistenia ovzdušia

Žiadosť o súhlas na povolenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)

Vybavuje oddelenie: Oddelenie výstavby a životného prostredia referát ŽP a verejno-prospešných činností

Adresa:

Mestský úrad v Detve

Oddelenie výstavby a životného prostredia

J. G. Tajovského 7

962 12 Detva

Číslo dverí: poschodie / č. dverí 211A

Telefón/fax: Tel.: 045/54 55 400 Fax: 045/54 56 216

e-mail: dasa.smalova@detva.sk

Legislatívny predpis: Zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší (www.zbierka.sk)

Potrebné doklady: viď. tlačivo

Prílohy k žiadosti: viď. tlačivo

Poplatky: bez poplatku

Lehota vybavenia: 30 dní

Príloha: tlačivo v pdf 

 

 

V Detve, dňa 31.01.2011
Spracovala: Dáša Šmálová, oddelenie výstavby a životného prostredia
Zdroj: MsÚ v Detve 


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka