Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Občianske obrady a slávnosti

Postup pri vybavovaní občianskeho obradu alebo slávnosti Zboru pre občianske záležitosti (ZPOZ)

Vybavuje oddelenie: Oddelenie školstva kultúry a sociálnych vecí referát kultúry, športu, ZPOZ-u a kultúrnych pamiatok

Adresa:

Mestský úrad v Detve

Oddelenie školstva kultúry a sociálnych vecí

J. G. Tajovského 7

962 12 Detva

Číslo dverí: prízemie / č. dverí 114

Telefón/fax: Tel.: 045/54 55 528, 0915 114 471 Fax: 045/54 56 216 

e-mail: anna.kucejova@detva.sk

Legislatívny predpis: VZN č. 4/2009 o spôsobe realizácie občianskych obradov a slávností v meste Detva (www.detva.sk / Úradná tabuľa / Všeobecné záväzné nariadenia mesta)

Potrebné doklady: Podklady na spracovanie smútočnej rozlúčky (Pozn.: pri občianskej rozlúčke, pohrebe) 

Postup vybavovania:

1/ Obrad uvítania dieťaťa do života:

Na obrad spoločne vítaných detí do života sa pozývajú rodičia všetkých narodených detí, ktorých matka má trvalé bydlisko v Detve. Svoju účasť rodičia potvrdia formou návratky, ktorá je priložená pri pozvánke. (Obrady spoločne vítaných detí do života sa konajú 1x za tri mesiace ) Ak majú rodičia záujem o individuálne zapísanie ich dieťatka do pamätnej knihy mesta a uvítanie do života v obradnej sieni, je potrebné skontaktovať sa s tajomníčkou ZPOZ, ktorá dohodne s rodičmi termín obradu a rodičom zašle pozvánku.

2/ Obrad uzavretia manželstva (civilný sobáš):

V prípade, že sa rozhodnete uzavrieť manželstvo, je potrebné ísť na matriku, kde vyplníte žiadosť o uzavretí manželstva. So sebou si prineste občiansky preukaz a rodný list. Na matrike si dohodnete i termín obradu. ZPOZ zabezpečuje účinkujúcich na obrade (sobášiaceho, recitáciu, hudbu), pripravuje scenár obradu.

3/ Oslava životného jubilea, jubilejného sobáša:

Pravidelne 1krát polročne organizuje ZPOZ prijatie 75-ročných a 80- ročných jubilantov, jubilejné strieborné (po 25. rokoch) a zlaté sobáše ( po 50. rokoch spoločne prežitého života).V prípade, že sobáš nebol uzavretý v Detve je potrebné kontaktovať tajomníčku ZPOZ a dohodnúť s ňou termín /pozri kontakty/.

4/ Občiansku rozlúčka, pohreb:

ZPOZ organizuje občianske pohreby a rozlúčky v Dome smútku. Pre dôstojnú rozlúčku zabezpečuje ZPOZ smútočného rečníka, recitáciu, spev, organovú hudbu. Scenár obradu pripravuje tajomníčka ZPOZ, je potrebné osobne ju kontaktovať na Mestskom úrade v Detve a vyplniť podklady na spracovanie smútočnej rozlúčky.

Poplatky: Bez poplatku

Lehota vybavenia: V zmysle VZN č. 4/2009

Príloha: tlačivo v pdf  

 

 

V Detve, dňa: 02.02.2011
Aktualizované: 30.04.2013
Spracovala: Anna Kucejová, oddelenie školstva, kultúry a sociálnych vecí
Zdroj: MsÚ v Detve 


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka