Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Hlásenie o zmene k poplatku za komunálny odpad

Zmeny k poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Zmeny k poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Vybavuje oddelenie: Oddelenie ekonomické, referát daní a poplatkov

Adresa:

Mestský úrad v Detve

oddelenie ekonomické

J. G. Tajovského 7

962 12 Detva

Číslo dverí: prízemie / č. dverí 110

Telefón/fax: Tel: 045/3700422

e-mail: martina.vajsova@detva.sk

Legislatívny predpis: - Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - aktuálne VZN Mesta Detva o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Poplatky:  podanie hlásenia o zmene k poplatku za KOaDSO je bez poplatku.

Poznámka k poplatku za KOaDSO : Poplatok za komunálny odpad platí každý občan s trvalým alebo prechodným pobytom, alebo ktorý je na území obce oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť, ako aj podnikateľské subjekty. Občania, ktorí sa nezdržujú v mieste pobytu viac ako 90 dní v roku, si môžu každoročne uplatniť odpustenie/zníženie/ poplatku. Oznamovacou povinnosťou každého občana je nahlásiť všetky zmeny týkajúce sa poplatku do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.

Bližšie informácie vo VZN mesta Detva, ktoré je možné pozrieť na stránke Mesta Detva.

Lehota vybavenia: vybavené zaslaním rozhodnutia

Príloha: tlačivá k zmene poplatku

 

V Detve, dňa 26.09.2017
Spracovala: Martina Vajsová, oddelenie ekonomické MsÚ v Detve
Zdroj: MsÚ v Detve

 


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka