Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Daň za psa

Daňové priznanie k dani za psa

Vybavuje oddelenie: Oddelenie ekonomické, referát daní a poplatkov

Adresa:

Mestský úrad v Detve

oddelenie ekonomické

J. G. Tajovského 7

962 12 Detva

Číslo dverí: prízemie / č.dverí 110

Telefón/fax: Tel: 045/3700421

e-mail: gabriela.jagerska@detva.sk

Legislatívny predpis: - Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - aktuálne VZN Mesta Detva o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Poplatky:  podanie daňového priznania dani za psa je bez poplatku.

Sadzby dane sú stanovené za 1 psa na kalendárny rok:

A, v RD v meste ............................................................................................................................ 12,- €
B, v RD v prímestských častiach ................................................................................................. 4,- €
C, v bytových domoch .................................................................................................................. 40,- €
D, v RD v meste, ak majiteľom psa je samostatne žijúci dôchodca nad 65 r. ....................6,- €
E, v byt. domoch, ak majiteľom psa je samostatne žijúci dôchodca nad 65 r. ................ 20,- € 

Lehota vybavenia: vybavené zaslaním rozhodnutia

Príloha: tlačivo v pdf

Daňovník vyplní žlté tlačivo a prílohu -V oddiel daň  za psa 

Poznámka: Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

Úplné znenie aktuálneho VZN je možné pozrieť na stránke Mesta Detva.

 

 

V Detve, dňa 10.03.2016
Spracovala: Gabriela Jágerská, oddelenie ekonomické MsÚ v Detve
Zdroj: MsÚ v Detve

 

 


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka