Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Daň za nevýherné hracie prístroje

Daňové priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje

Vybavuje oddelenie: Oddelenie ekonomické referát daní a poplatkov

Adresa:

Mestský úrad v Detve

oddelenie ekonomické

J. G. Tajovského 7

962 12 Detva

Číslo dverí: Prízemie / č.dverí 110

Telefón/fax: Tel. č.: 045/3700421

e-mail: gabriela.jagerska@detva.sk

Legislatívny predpis: Zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady aktuálne VZN Mesta Detva o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne opady a drobné stavebné odpady

Potrebné doklady: -

Prílohy k žiadosti: -

Poplatky:         - podanie daňového priznania za nevýherné hracie prístroje je bez poplatku

Lehota vybavenia: Vybavené zaslaním rozhodnutia

Príloha: tlačivo v pdf

Ďaňovník vyplní žlté tlačivá a prílohu VII. oddiel -  daň za nevýherné hracie prístroje

Poznámka: Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherný hrací prístroj prevádzkuje.

Úplné znenie aktuálneho VZN  je možné pozrieť na stránke Mesta Detva

 

 

V Detve, dňa 10.03.2016
Spracovala: Jágerská
Zdroj:Gabriela Jágerská, oddelenie ekonomické Ms


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka