Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecné

Pozvánka na 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Detve, dňa 29.3.2017

Zdroj : A.Salvová,OOR
V Detve : 27.03.2017
viac...

Zverejnené 27.3.2017


 

Chemická olympiáda žiakov ZŠ

P10908741.jpg

Zverejnené 24.3.2017 -hub-


 

Podpolianska olympiáda

P10908601.jpg

Zverejnené 24.3.2017 -hub-


 

Oznámenie o začatí správneho konania zmysle § 82 ods.7 zákona č.543/2002 Z .z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 Mesto Detva, ako príslušný orgán ochrany prírody podľa §64 ods.1 písm. e) a §69 ods.1 písm. d) a h) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov   oznamuje ...viac...

Zverejnené 24.3.2017 -hub-


 

Žiaci Obchodnej akadémie Detva v Štrasburgu

Euroscola2017_studenti.jpg


Už po ôsmykrát sa žiakom a učiteľom Obchodnej akadémie v Detve podarilo uspieť v programe Euroscola, ktorý umožňuje mladým stredoškolákom zažiť atmosféru rokovaní v Európskom parlamente v Štra ...viac...

Zverejnené 23.3.2017 -hub-


 

Harmonogram rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov na rok 2017

Zdroj : Technické služby
V Detve : 07.03.2017
viac...

Zverejnené 7.3.2017 -hub-


 

Stredoslovenská energetika distribúcia - oznamuje prerušenie elektrickej energie Detva - Piešť I.

Stredoslovenská energetika distribúcia - oznamuje prerušenie elektrickej energie a to v časti :
Detva - Piešť I.
dňa 03. apríla 2017 od 7.15 hod. - do 18.30 hod.
č.domov 145, 149< ...viac...

Zverejnené 6.3.2017 -hub-


 

Prenájom nebytových priestorov ul. Štúrova č. 29

Mesto Detva má zámer ako prípad hodný osobitného zreteľa, podľa § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenajať nebytové priestory nachádzajúce sa v bu ...viac...

Zverejnené 13.3.2017 -hub-


 

Predajné trhy 9.apríla 2017

Mesto Detva Vás pozýva na predajné trhy, ktoré sa budú konať dňa 9. apríla 2017 /nedeľa/ v Detve, na  Ulici M.R.Štefánika, t.j. na  parkovisku oproti letnému štadiónu. Informácie pre predajcov získate ...viac...

Zverejnené 24.3.2017 -hub-


 

Celoplošná deratizácia

Celoplošná jarná deratizácia 
 
     Mesto Detva podľa ustanovenia § 12, písmena a/ Zákona č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov  a  „Všeobecne záväzného ...viac...

Zverejnené 21.2.2017 -hub-


 

Krajské riaditeľstvo PZ Banská Bystrica

Zdroj : KR PZ  B.B.
V Detve : 08.02.2017
viac...

Zverejnené 8.2.2017 -hub-


 

Oznámenie pre žiadateľov o priame podpory na rok 2017 k poskytovaniu grafických príloh

Oznámenie pre žiadateľov o priame podpory na rok 2017 k poskytnutiu grafických príloh   Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) oznamuje žiadateľom o priame podpory, že v súlade s ustanovením čl ...viac...

Zverejnené 1.2.2017 -hub-


 

Obchodná akadémia v Detve má 1. Vicemiss Banskobystrického samosprávneho kraja

clanok3_obr1_0.jpg


Mirka Petrincová obhájila svoju pozíciu z oblastného kraja a stala sa 1. Vicemiss BBSK! Naša zástupkyňa, žiačka 2. ročníka Obchodnej akadémie sa do finále kvalifikovala z regionálneho kola, kt ...viac...

Zverejnené 16.2.2016 -hub-


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka